Jdi na obsah Jdi na menu
 


týden 3. 4. - 7. 4.

31. 3. 2017

český jazyk

 • stavba – věta jednoduchá, souvětí, základní skladební dvojice (podmět vyjádřený, nevyjádřený)
 • mluvnické kategorie sloves (způsob podmiňovací)
 • žánry písemného projevu: zpráva, průřezové téma: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 • spisovatel, kniha, čtenář

matematika

 • geometrie: kužel, válec, koule, obsah obdélníku a čtverce (slovní úlohy)
 • desetinná čísla
 • počítání s velkými čísly – písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování, násobení a dělení
 • slovní úlohy, početní řetězy

přírodověda

 • opěrná soustava
 • pohybová soustava

vlastivěda

 • opakování ČR, práce s mapou
 • planeta Země, globus – světadíly, oceány